วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

การให้เกียรติแขกผู้มาเยือน


            
                 จากท่าน อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮู เล่าว่า : ท่านเราะสูรุลลอฮฺ (ซ.ล.) กล่าวว่า   "ผู้ใดก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันปรโลกแล้ว เขาก้อจงพูดในสิ่งที่ดีงามหรือไม่ก็นิ่งเงียบเสีย และ ผู้ใดก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันปรโลกแล้ว เขาก็จงให้เกียรติเพื่อนบ้านของเขา และผู้ใดก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันปรโลก เขาก็จงให้เกียรติแขกของเขา"

                                                              {{  หะดีษบันทึกโดย อัล-บุคอรี และ มุสลิม  }}


               

การตักเตือน คือ เสาหลักของศาสนา
       จากท่าน อบู รุก็อยยะฮฺ นั่นคือ ตะมีม อิบนุ เอาสฺ อัด-ดารีย์ เราะฎิยัลลอฮิอันฮู เล่าว่า :ท่านนบี   (ซ.ล.) กล่าวว่า "ศาสนา คือ การตักเตือน" พวกเราถามว่า: เพื่อใครหล่ะ ? ท่านนาบี (ซ.ล.)       ตอบว่า "เพื่ออัลลอฮฺ เพื่อคัมภีร์ของพระองค์ เพื่อศาสนทูตของพระองค์ เพื่อบรรดามุสลิม และเพื่อบรรดา   มุสลิมทั่วไป"

                                                          

                                        {{ หะดีษ บันทึกโดย : มุสลิม }}