วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ละหมาด

      

            จาก อับดุลลอฮ. บินอัมรี (รอฎิยัลลอฮุอัลฮุมา) เล่าว่า : วันหนึ่งท่านนาบี (ซ.ล.) พูดถึง         การละหมาดว่า : "ผู้ใดระวังรักษาละหมาด  ในวันกียามะฮ.ละหมาดจะเป็นณูร (รัศมี) แก่เขา               เปนหลักฐาน  (แสดงถึงการเป็นผู้ที่มีอีมานที่สมบูรณ์) และ จะเป็นสิ่งที่ทำให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษในวันกียามะฮ. ส่วนผู้ใดมิได้ระวังรักษาละหมาด ในวันกียามะฮ.เขาจะไม่มีราศี ไม่มีหลักฐานใดๆ       (ที่จะบอกถึงการเป็นผู้ที่มีอีมานที่สมบูรณ์ของเขา)  ไม่มีสิ่งปกป้องให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษและในวันกียามะฮ.เขาจะอยู่กับ ฟิรอูน ฮามาน และ อุมัย บิน คอลัฟ"

                                                       {{ มุสนัตอะฮุ์หมัด , ฏ็อบรอนี , มัจมะอุชชะวาฮิด}}วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แนะนำตัว


ชื่อ    :  นางสาว อัมมาเราะ  ชุมสาแหละ
ที่อยู่  :  410  หมู่ที่ 2 ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
ศึกษาอยู่ที่ : โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5