วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แนะนำตัว


ชื่อ    :  นางสาว อัมมาเราะ  ชุมสาแหละ
ที่อยู่  :  410  หมู่ที่ 2 ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
ศึกษาอยู่ที่ : โรงเรียนมุสลีมีนศึกษา 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น