วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ชีวิตและทรัพย์สินมุสลิมเป็นสิ่งต้องห้าม


   
     
   จากท่าน อิบนิอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอัลฮูมา เล่าว่า : ท่านรอซูลุลลอฮ์ (ซ.ล.) กล่าวว่า:    
  "ฉัน ถูกสั่งใช้เพื่อต่อสู้กับมนุษย์ จนกว่าพวกเขาจะปฏิญาณว่า ลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮุ  (หมายความว่า   ไม่มีพระเจ้าอื่นใด - ที่ควรแก่การเคารพภักดีอย่างแท้จริง - นอกจากอัลลอฮุ)  วะอันนะมุหัมมะดัน เราะซูลุลลอฮฺ (และมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของอัลอฮุ) และ (จนกว่า) พวกเขาจะดำรงไว้ซึ่งการละหมาด และ (จนกว่า)  พวกเขาจะจ่ายซ่ากาต ดังนั้นเมื่อพวกเขาปฏิบัติตามดังที่กล่าวมานั้นแล้วเลือดเนื้อและทรัพย์สินของพวกเขาย่อมได้รับการคุ้มครองจากฉัน เว้นแต่ด้วยสิทธิของอิสลาม  และ การสอบสวนของพวกเขานั้น เป็นหน้าที่ของอัลลอฮุ"

                                               
                                                                 {{หะดีษบันทึกโดย อัล-บุคคอรี และ มุสลิม}}
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น